مزیت انتصاب بخشدار زن در استان تهران

مزیت انتصاب بخشدار زن در استان تهران
ایسنا نوشت: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: انتصاب بخشدار زن توسط استاندار تهران شرایط را برای الگوسازی زنان در مدیریت سیاسی هموار می‌کند.

مزیت انتصاب بخشدار زن در استان تهران

ایسنا نوشت: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: انتصاب بخشدار زن توسط استاندار تهران شرایط را برای الگوسازی زنان در مدیریت سیاسی هموار می‌کند.
مزیت انتصاب بخشدار زن در استان تهران