مرور خاطرات «شب دهم» با پرویز فلاحی‌پور/ یاور، کپی هیچ نقشی نبود

مرور خاطرات «شب دهم» با پرویز فلاحی‌پور/ یاور، کپی هیچ نقشی نبود
پرویز فلاحی‌پور که در سریال «شب دهم» نقش یاور را بازی کرده بود، می‌گوید در ایفای این شخصیت کپی نکرده است و شخصیت‌پردازی کامل فیلمنامه نیز به بازی بهتر او کمک زیادی کرده است.

مرور خاطرات «شب دهم» با پرویز فلاحی‌پور/ یاور، کپی هیچ نقشی نبود

پرویز فلاحی‌پور که در سریال «شب دهم» نقش یاور را بازی کرده بود، می‌گوید در ایفای این شخصیت کپی نکرده است و شخصیت‌پردازی کامل فیلمنامه نیز به بازی بهتر او کمک زیادی کرده است.
مرور خاطرات «شب دهم» با پرویز فلاحی‌پور/ یاور، کپی هیچ نقشی نبود