مروری بر تصاویر گاندی در هفتادمین سالگرد قتل‌اش

مروری بر تصاویر گاندی در هفتادمین سالگرد قتل‌اش
۷۰ سال پیش در چنین روزی رهبر انقلاب استقلال هند به ضرب گلوله ناتورام گودسه به قتل رسید. مهاتما گاندی رهبر انقلاب استقلال هند و نجات این کشور از استعمار طولانی انگلستان سی ام ژانویه ۱۹۴۸ به دست یک ناسیونالیست هندو که با تجزیه این شبه قاره مخالف بود، کشته شد. گاندی را بزرگترین منادی صلح در قرن ۲۰ خوانده‌اند.

مروری بر تصاویر گاندی در هفتادمین سالگرد قتل‌اش

۷۰ سال پیش در چنین روزی رهبر انقلاب استقلال هند به ضرب گلوله ناتورام گودسه به قتل رسید. مهاتما گاندی رهبر انقلاب استقلال هند و نجات این کشور از استعمار طولانی انگلستان سی ام ژانویه ۱۹۴۸ به دست یک ناسیونالیست هندو که با تجزیه این شبه قاره مخالف بود، کشته شد. گاندی را بزرگترین منادی صلح در قرن ۲۰ خوانده‌اند.
مروری بر تصاویر گاندی در هفتادمین سالگرد قتل‌اش