مردی که به جوان معتاد در خانه اش پناه داده بود،چرا جنازه اش را در بیابان رها کرد؟

مردی که به جوان معتاد در خانه اش پناه داده بود،چرا جنازه اش را در بیابان رها کرد؟
ایران نوشت:تحقیقات جنایی درباره مرگ مرموز پسر جوانی که جسدش چند روز قبل در جاده جاجرود پیدا شد، با شناسایی صاحب یک خانه ویلایی در شرق تهران وارد مرحله تازه‌ای شد.

مردی که به جوان معتاد در خانه اش پناه داده بود،چرا جنازه اش را در بیابان رها کرد؟

ایران نوشت:تحقیقات جنایی درباره مرگ مرموز پسر جوانی که جسدش چند روز قبل در جاده جاجرود پیدا شد، با شناسایی صاحب یک خانه ویلایی در شرق تهران وارد مرحله تازه‌ای شد.
مردی که به جوان معتاد در خانه اش پناه داده بود،چرا جنازه اش را در بیابان رها کرد؟

خرم خبر