مرتضی نبوی: بیت آیت‌الله منتظری تحت نفوذ منافقین بود/در کابینه شهید رجایی هرکسی به صراحت نظر می‌داد

مرتضی نبوی: بیت آیت‌الله منتظری تحت نفوذ منافقین بود/در کابینه شهید رجایی هرکسی به صراحت نظر می‌داد
تسنیم نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منافقین همان داعشی‌های دهه شصت بودند.

مرتضی نبوی: بیت آیت‌الله منتظری تحت نفوذ منافقین بود/در کابینه شهید رجایی هرکسی به صراحت نظر می‌داد

تسنیم نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منافقین همان داعشی‌های دهه شصت بودند.
مرتضی نبوی: بیت آیت‌الله منتظری تحت نفوذ منافقین بود/در کابینه شهید رجایی هرکسی به صراحت نظر می‌داد