مراسم افتتاحیه طرح شهردار مدرسه در ارومیه برگزار شد

برای اولین بار در استان ، مراسم افتتاحییه طرح شهرداران مدارس با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شوراهای دانش آموزی مدارس سطح منطقه یک ارومیه برگزار گردید.

دانلود ها پلاس

هنر