مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، انقلاب اسلامی را انقلابی معنوی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، انقلاب اسلامی را انقلابی معنوی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: پدیده انقلاب اسلامی جهان را دگرگون کرد

خرید بک لینک