مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: پوشش بخشی از هویت فرهنگی و ملی ماست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تاکید کرد: با حفظ هویت استانی می بایست به پوشش هویت ملی بخشید چراکه پوشش، هویت فرهنگی و ملی محسوب می شود.

استخدام

مرجع توریسم