مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان است

مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان است
شرکت پگاه بعنوان مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه و دارنده پیشرفته‌ترین ماشین آلات تولید لبنیات خاورمیانه هم اکنون بدلیل رکود حاکم بر بازار تنها با ظرفیت یک سوم درحال فعالیت است و بنظر می‌رسد مسئولین باید فکری برای خروج از این ظرفیت داشته باشند.

مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان است

شرکت پگاه بعنوان مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه و دارنده پیشرفته‌ترین ماشین آلات تولید لبنیات خاورمیانه هم اکنون بدلیل رکود حاکم بر بازار تنها با ظرفیت یک سوم درحال فعالیت است و بنظر می‌رسد مسئولین باید فکری برای خروج از این ظرفیت داشته باشند.
مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان است

قرآن