مدال خورشیدی به «شهرزاد»، «اژدها وارد می‌شود» و «کابوس‌ها» رسید

مدال خورشیدی به «شهرزاد»، «اژدها وارد می‌شود» و «کابوس‌ها» رسید
در مراسم دومین دوره جایزه خورشیدی، طراحان صحنه سریال «شهرزاد»، فیلم «اژدها وارد می‌شود» و نمایش «کابوس‌ها» به عنوان برگزیده‌ها معرفی شدند.

مدال خورشیدی به «شهرزاد»، «اژدها وارد می‌شود» و «کابوس‌ها» رسید

در مراسم دومین دوره جایزه خورشیدی، طراحان صحنه سریال «شهرزاد»، فیلم «اژدها وارد می‌شود» و نمایش «کابوس‌ها» به عنوان برگزیده‌ها معرفی شدند.
مدال خورشیدی به «شهرزاد»، «اژدها وارد می‌شود» و «کابوس‌ها» رسید