مخالفت مجدد فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو

مخالفت مجدد فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو
واحد مرکزی خبر نوشت: فرمانداری تهران برای بار دوم با کلیات مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر تهران مخالفت کرد.

مخالفت مجدد فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو

واحد مرکزی خبر نوشت: فرمانداری تهران برای بار دوم با کلیات مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر تهران مخالفت کرد.
مخالفت مجدد فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو

فروش بک لینک