محله‌ای در تهران که ۳۰۰ قهوه‌خانه دارد

محله‌ای در تهران که ۳۰۰ قهوه‌خانه دارد
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در منطقه ۱۷ شهر تهران ۳۰۰ قهوه خانه وجود دارد، گفت: در محله زهتابی با قریب ۲۰ هزار نفر جمعیت، ۱۴ قهوه خانه فعالیت دارد اما سرای محله ندارند.

محله‌ای در تهران که ۳۰۰ قهوه‌خانه دارد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در منطقه ۱۷ شهر تهران ۳۰۰ قهوه خانه وجود دارد، گفت: در محله زهتابی با قریب ۲۰ هزار نفر جمعیت، ۱۴ قهوه خانه فعالیت دارد اما سرای محله ندارند.
محله‌ای در تهران که ۳۰۰ قهوه‌خانه دارد