محسن رضایی: عده ای می‌خواهند با سیاست، سر بسیج را ببرند و بسیجیان را خانه‌نشین کنند

محسن رضایی: عده ای می‌خواهند با سیاست، سر بسیج را ببرند و بسیجیان را خانه‌نشین کنند
ایسنا نوشت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده ای هستند که می خواهند با سیاست ، سر بسیج را ببرند و بسیج و بسیجیان را خانه نشین کنند.

محسن رضایی: عده ای می‌خواهند با سیاست، سر بسیج را ببرند و بسیجیان را خانه‌نشین کنند

ایسنا نوشت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده ای هستند که می خواهند با سیاست ، سر بسیج را ببرند و بسیج و بسیجیان را خانه نشین کنند.
محسن رضایی: عده ای می‌خواهند با سیاست، سر بسیج را ببرند و بسیجیان را خانه‌نشین کنند