محروم‌ترین کشورهای جهان کدامند؟

محروم‌ترین کشورهای جهان کدامند؟
ایسنا نوشت: موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که مرفه‌ترین کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده است.

محروم‌ترین کشورهای جهان کدامند؟

ایسنا نوشت: موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که مرفه‌ترین کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده است.
محروم‌ترین کشورهای جهان کدامند؟

دانلود تلگرام