مجلس امروز تکلیف یارانه‌ها را روشن می‌کند

مجلس امروز تکلیف یارانه‌ها را روشن می‌کند
ایلنا گزارش داد:سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ از پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در ۸ ماهه نخست سال ۹۶ خبر داد.

مجلس امروز تکلیف یارانه‌ها را روشن می‌کند

ایلنا گزارش داد:سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ از پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در ۸ ماهه نخست سال ۹۶ خبر داد.
مجلس امروز تکلیف یارانه‌ها را روشن می‌کند