مانور اقتدار و صلابت نیروی انتظامی در پلدختر

مانور اقتدار و صلابت نیروی انتظامی به منظور ایجاد امنیت و آرامش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات در پلدختر برگزارشد

سیستم اطلاع رسانی

ترانه