ماجرای نوار افشاگرایانه مشایی چیست؟

ماجرای نوار افشاگرایانه مشایی چیست؟

گروه سیاسی جهان نیوز: متاسفانه فضاسازی ها در هفته های اخیر پیرامون برخی اقدامات حاشیه ای مقامات سابق در دولت نهم و دهم به اوج خود رسیده و برخی نیز مصرانه به دنبال تقابل نظام و این تیم هستند تا با گل آلود شدن آب ماهی خود را صید کنند.

به گزارش جهان نیوز، در ماهها اخیر حاشیه سازی و مسموم سازی فضای عمومی و رسانه ای افزایش بی سابقه ای یافته که گسترش شبکه های اجتماعی این فرصت را ایجاد کرده تا بسیاری برای غوغا به پاکردن از این ابزار استفاده کنند. در این میان دادگاه حمید بقایی به سوژه ای تازه ای تبدیل شد تا وی به بهانه غیرعلنی نبودن یا تظلم خواهی، کل دستگاه قضاییه را زیر سوال برده و به دنبال آن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز به دفاع از معاون سابق خود به میدان بیاید.

 در کنار این اتفاقات متعددی چون بست نشینی و انتشار ویدئویی های در تخریب قوه قضاییه روی داده است. اسفندیار رحیم مشایی نیز تهدید کرده در صورت بازداشت، نواری درباره اتفاقات روی داده و پرونده های موجود ضبط کرده که پخش خواهند شد. تهدید مشایی به افشاگری درباره روند تحولات و حتی در صورتیکه وی قصدی برای زیر سوال بردن برخی از نهادها و افراد داشته باشد، در جای خود قابل تامل است.

قابل تامل از آن جهت که عدم اعتماد به چنین عنصری در سال هایی که قرار بود در نقش معاون اول ظاهر شود، بسیار هوشمندانه و نه تنها از روی مصلحت بلکه واقعیتی بود که سطح آینده نگری را می رساند. هرچند به خاطر لجاجت ها، مشایی در همان جایگاه ریاست دفتر دسترسی های بسیاری در بودجه و اطلاعات داشت ولی نقش وی در کلیت در حاشیه قرار گرفت.

جنجال های پیش آمده درباره خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد به خاطر غائله صورت گرفته پیرمون وزیر اطلاعات و وزارتخانه استراتژیک اطلاعات، بی شک در راستای حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه و حیاتی بود که در صورت دسترسی عناصر انحرافی و بی ظرفیت، می توانست به عنوان باگی در این وزارت خانه در نظر گرفته شود.

نکته اساسی دیگر تهدید به افشاگری از سوی مشایی است. او به خوبی می داند تهدید به افشاگری هیچ ضمانتی برای فرار وی از قانون نیست. در حالیکه وی تنها برای جلسات بازرسی یا پاسخگویی به اتهامات در دادگاه حضور یافته و تاکنون هیچ حکمی نیز صادر نشده، چگونه است به این گونه درباره حکم نهایی نگران است و قصد دارد با تهدید و پیش دستی مانع از صدور چنین احکامی شود؟

 از سوی دیگر تبدیل شدن از منتقد به مخالف و در نهایت دشمن نظام اسلامی، فاصله ای بسیار کوتاه دارد که در صورت تحمل منتقد یا مخالف از سوی نظام جمهوری اسلامی، دشمن هرگز تحمل نخواهد شد.

روزگاری بنی صدر مورد اطمینان و رئیس جمهور این کشور بود ولی پس از مدت کوتاهی با نشان دادن نیات و دشمنی های خود با حرکت انقلاب و نظام، به سرعت از سوی نظام و مردم طرد شد و وی فرار با بی آبرویی را بر قرار ترجیح داد.

اینکه عناصر انحرافی در حال آزمودن تحمل و طاقت نظام هستند و قصد دارند با هزینه تراشی های بیهوده وارد فاز جدیدی شوند، می تواند منجر به برخوردهای جدی تر شود. برخوردهایی که تا به امروز بنابر مصلحت یا هر چیز دیگر، به تعویق افتاده است.

ولی موضوع اصلی این است که تهدید مشایی به انتشار نوار افشاگرایانه دقیقا به مانند اقداماتی است که منافقین و گروهک های مخالف انقلاب در اوایل انقلاب در مطبوعات یا شب نامه ها علیه شخصیت های مختلف نظام و انقلاب صورت می دادند و هیچ گاه بهره ای هم از آن نبردند.

در عین حال نظام جمهوری اسلامی بسیار قوی تر، با ثبات تر و ریشه دار تر از آن است که با نوارسازی و نواربازی منحرفین و مخالفینش مشروعیت و مقبولیتش را از دست دهد. هرچند ممکن است عملکرد دولت ها و برخی سازمان ها و نهادها باعث نارضایتی بخش هایی از جامعه شود ولی در کلیت، نظام جمهوری اسلامی در میان مردم، یک نظام پذیرفته شد و باثبات است که در فرآیند سیستمی می تواند جوابگوی نیازها و خواست های جامعه باشد.

مروری بر تجربیات نظام در طول چهار دهه و گذراندن فتنه ها و دشمنی های داخلی و خارجی، نشان می دهد که این نظام از چنان تکیه گاه و قوتی برخوردار است که حاشیه سازی و هوچی گری عناصر انحرافی نمی تواند اقتدار آن را زیر سوال ببرد. فتنه ۸۸، ۷۸، غائله منافقین، توطئه دشمنان برای برهم زدن ثبات داخلی و تهاجم و تحریم و … نتوانست مانع از پیشرفت و پیشبرد اهداف انقلاب و نظام شود، چنین تجربیاتی می تواند به عنوان درس عبرت برای مخالفان و دشمنان مردم و نظام باشد که نتیجه تمامی فتنه ها و سنگ اندازی ها، افزایش اقتدار و صلابت آن شده است.
 

ماجرای نوار افشاگرایانه مشایی چیست؟

گروه سیاسی جهان نیوز: متاسفانه فضاسازی ها در هفته های اخیر پیرامون برخی اقدامات حاشیه ای مقامات سابق در دولت نهم و دهم به اوج خود رسیده و برخی نیز مصرانه به دنبال تقابل نظام و این تیم هستند تا با گل آلود شدن آب ماهی خود را صید کنند.

به گزارش جهان نیوز، در ماهها اخیر حاشیه سازی و مسموم سازی فضای عمومی و رسانه ای افزایش بی سابقه ای یافته که گسترش شبکه های اجتماعی این فرصت را ایجاد کرده تا بسیاری برای غوغا به پاکردن از این ابزار استفاده کنند. در این میان دادگاه حمید بقایی به سوژه ای تازه ای تبدیل شد تا وی به بهانه غیرعلنی نبودن یا تظلم خواهی، کل دستگاه قضاییه را زیر سوال برده و به دنبال آن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز به دفاع از معاون سابق خود به میدان بیاید.

 در کنار این اتفاقات متعددی چون بست نشینی و انتشار ویدئویی های در تخریب قوه قضاییه روی داده است. اسفندیار رحیم مشایی نیز تهدید کرده در صورت بازداشت، نواری درباره اتفاقات روی داده و پرونده های موجود ضبط کرده که پخش خواهند شد. تهدید مشایی به افشاگری درباره روند تحولات و حتی در صورتیکه وی قصدی برای زیر سوال بردن برخی از نهادها و افراد داشته باشد، در جای خود قابل تامل است.

قابل تامل از آن جهت که عدم اعتماد به چنین عنصری در سال هایی که قرار بود در نقش معاون اول ظاهر شود، بسیار هوشمندانه و نه تنها از روی مصلحت بلکه واقعیتی بود که سطح آینده نگری را می رساند. هرچند به خاطر لجاجت ها، مشایی در همان جایگاه ریاست دفتر دسترسی های بسیاری در بودجه و اطلاعات داشت ولی نقش وی در کلیت در حاشیه قرار گرفت.

جنجال های پیش آمده درباره خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد به خاطر غائله صورت گرفته پیرمون وزیر اطلاعات و وزارتخانه استراتژیک اطلاعات، بی شک در راستای حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه و حیاتی بود که در صورت دسترسی عناصر انحرافی و بی ظرفیت، می توانست به عنوان باگی در این وزارت خانه در نظر گرفته شود.

نکته اساسی دیگر تهدید به افشاگری از سوی مشایی است. او به خوبی می داند تهدید به افشاگری هیچ ضمانتی برای فرار وی از قانون نیست. در حالیکه وی تنها برای جلسات بازرسی یا پاسخگویی به اتهامات در دادگاه حضور یافته و تاکنون هیچ حکمی نیز صادر نشده، چگونه است به این گونه درباره حکم نهایی نگران است و قصد دارد با تهدید و پیش دستی مانع از صدور چنین احکامی شود؟

 از سوی دیگر تبدیل شدن از منتقد به مخالف و در نهایت دشمن نظام اسلامی، فاصله ای بسیار کوتاه دارد که در صورت تحمل منتقد یا مخالف از سوی نظام جمهوری اسلامی، دشمن هرگز تحمل نخواهد شد.

روزگاری بنی صدر مورد اطمینان و رئیس جمهور این کشور بود ولی پس از مدت کوتاهی با نشان دادن نیات و دشمنی های خود با حرکت انقلاب و نظام، به سرعت از سوی نظام و مردم طرد شد و وی فرار با بی آبرویی را بر قرار ترجیح داد.

اینکه عناصر انحرافی در حال آزمودن تحمل و طاقت نظام هستند و قصد دارند با هزینه تراشی های بیهوده وارد فاز جدیدی شوند، می تواند منجر به برخوردهای جدی تر شود. برخوردهایی که تا به امروز بنابر مصلحت یا هر چیز دیگر، به تعویق افتاده است.

ولی موضوع اصلی این است که تهدید مشایی به انتشار نوار افشاگرایانه دقیقا به مانند اقداماتی است که منافقین و گروهک های مخالف انقلاب در اوایل انقلاب در مطبوعات یا شب نامه ها علیه شخصیت های مختلف نظام و انقلاب صورت می دادند و هیچ گاه بهره ای هم از آن نبردند.

در عین حال نظام جمهوری اسلامی بسیار قوی تر، با ثبات تر و ریشه دار تر از آن است که با نوارسازی و نواربازی منحرفین و مخالفینش مشروعیت و مقبولیتش را از دست دهد. هرچند ممکن است عملکرد دولت ها و برخی سازمان ها و نهادها باعث نارضایتی بخش هایی از جامعه شود ولی در کلیت، نظام جمهوری اسلامی در میان مردم، یک نظام پذیرفته شد و باثبات است که در فرآیند سیستمی می تواند جوابگوی نیازها و خواست های جامعه باشد.

مروری بر تجربیات نظام در طول چهار دهه و گذراندن فتنه ها و دشمنی های داخلی و خارجی، نشان می دهد که این نظام از چنان تکیه گاه و قوتی برخوردار است که حاشیه سازی و هوچی گری عناصر انحرافی نمی تواند اقتدار آن را زیر سوال ببرد. فتنه ۸۸، ۷۸، غائله منافقین، توطئه دشمنان برای برهم زدن ثبات داخلی و تهاجم و تحریم و … نتوانست مانع از پیشرفت و پیشبرد اهداف انقلاب و نظام شود، چنین تجربیاتی می تواند به عنوان درس عبرت برای مخالفان و دشمنان مردم و نظام باشد که نتیجه تمامی فتنه ها و سنگ اندازی ها، افزایش اقتدار و صلابت آن شده است.
 

ماجرای نوار افشاگرایانه مشایی چیست؟