لیگ برتر هندبال: صعود شهرداری ارومیه به رتبه ششم

لیگ برتر هندبال: صعود شهرداری ارومیه به رتبه ششم
هفته چهارم لیگ برتر هندبال با برد شهرداری ارومیه در مقابل میهمان تهرانی خود همراه بود.

لیگ برتر هندبال: صعود شهرداری ارومیه به رتبه ششم

هفته چهارم لیگ برتر هندبال با برد شهرداری ارومیه در مقابل میهمان تهرانی خود همراه بود.
لیگ برتر هندبال: صعود شهرداری ارومیه به رتبه ششم