لیلا رجبی از دوومیدانی خداحافظی کرد/ «اگر به رکورد خودم می‌رسیدم صعود می‌کردم»

لیلا رجبی از دوومیدانی خداحافظی کرد/ «اگر به رکورد خودم می‌رسیدم صعود می‌کردم»
لیلا رجبی از بازی‌های المپیک حذف شد و پس از آن از دوومیدانی خداحافظی کرد.

لیلا رجبی از دوومیدانی خداحافظی کرد/ «اگر به رکورد خودم می‌رسیدم صعود می‌کردم»

لیلا رجبی از بازی‌های المپیک حذف شد و پس از آن از دوومیدانی خداحافظی کرد.
لیلا رجبی از دوومیدانی خداحافظی کرد/ «اگر به رکورد خودم می‌رسیدم صعود می‌کردم»

موسیقی