لوزانو:ملی پوشان باید در شرایط جنگی باشند/توقعات مردم برای المپیکی شدن را احساس می کنم

لوزانو:ملی پوشان باید در شرایط جنگی باشند/توقعات مردم برای المپیکی شدن را احساس می کنم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران می گوید دوست دارد تیمش با تیم های قدرتمند جهان بازی کند.

لوزانو:ملی پوشان باید در شرایط جنگی باشند/توقعات مردم برای المپیکی شدن را احساس می کنم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران می گوید دوست دارد تیمش با تیم های قدرتمند جهان بازی کند.
لوزانو:ملی پوشان باید در شرایط جنگی باشند/توقعات مردم برای المپیکی شدن را احساس می کنم

خرید بک لینک