لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده است

لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده است
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه این کمسیون در سال ۹۵ بر ضرورت ایجاد سازمان گردشگری تاکید کرد و گفت : با توجه به پتانسیل های گردشگری شهر تهران باید پایگاهی برای سازماندهی توسعه گردشگری شهری ایجاد شود.

لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده است

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه این کمسیون در سال ۹۵ بر ضرورت ایجاد سازمان گردشگری تاکید کرد و گفت : با توجه به پتانسیل های گردشگری شهر تهران باید پایگاهی برای سازماندهی توسعه گردشگری شهری ایجاد شود.
لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده است

خرید بک لینک