لاریجانی در پیامی به همتای کوبایی خود: نام کاسترو با تاریخ مبارزات برای آزادی گره خورده است

لاریجانی در پیامی به همتای کوبایی خود: نام کاسترو با تاریخ مبارزات برای آزادی گره خورده است
خانه ملت نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی به همتای کوبایی خود درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلاب و رئیس جمهوری سابق این کشور را تسلیت گفت.

لاریجانی در پیامی به همتای کوبایی خود: نام کاسترو با تاریخ مبارزات برای آزادی گره خورده است

خانه ملت نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی به همتای کوبایی خود درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلاب و رئیس جمهوری سابق این کشور را تسلیت گفت.
لاریجانی در پیامی به همتای کوبایی خود: نام کاسترو با تاریخ مبارزات برای آزادی گره خورده است