لاریجانی: جریان‌های تروریستی امنیت جهان اسلام را به مخاطره انداخته‌اند

لاریجانی: جریان‌های تروریستی امنیت جهان اسلام را به مخاطره انداخته‌اند
ایسنا نوشت:رؤسای مجالس جمهوری اسلامی ایران و مالزی عصر امروز (سه‌شنبه) پس از دیدار و گفت‌وگوهای دوجانبه، بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و امنیتی تاکید کردند.

لاریجانی: جریان‌های تروریستی امنیت جهان اسلام را به مخاطره انداخته‌اند

ایسنا نوشت:رؤسای مجالس جمهوری اسلامی ایران و مالزی عصر امروز (سه‌شنبه) پس از دیدار و گفت‌وگوهای دوجانبه، بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و امنیتی تاکید کردند.
لاریجانی: جریان‌های تروریستی امنیت جهان اسلام را به مخاطره انداخته‌اند

صبحانه