لاریجانی اولین مهمان فراکسیون مستقلین مجلس شد

لاریجانی اولین مهمان فراکسیون مستقلین مجلس شد
ایرنا نوشت:نماینده مردم رشت از حضور رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون مستقلین مجلس به عنوان اولین مهمان این فراکسیون خبر داد.

لاریجانی اولین مهمان فراکسیون مستقلین مجلس شد

ایرنا نوشت:نماینده مردم رشت از حضور رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون مستقلین مجلس به عنوان اولین مهمان این فراکسیون خبر داد.
لاریجانی اولین مهمان فراکسیون مستقلین مجلس شد

صبحانه