لاریجانی:‌ در جنگ با داعش و جبهه النصره، مانند جنگ ۳۳روزه باز هم مقاومت پیروز است

لاریجانی:‌ در جنگ با داعش و جبهه النصره، مانند جنگ ۳۳روزه باز هم مقاومت پیروز است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مطمئن است که در صحنه جدید منطقه که داعش و جبهه النصره به نیابت از صهیونیست‌ها به جنگ با مسلمانان آمده اند، باز هم پیروزی از آن مقاومت است.

لاریجانی:‌ در جنگ با داعش و جبهه النصره، مانند جنگ ۳۳روزه باز هم مقاومت پیروز است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مطمئن است که در صحنه جدید منطقه که داعش و جبهه النصره به نیابت از صهیونیست‌ها به جنگ با مسلمانان آمده اند، باز هم پیروزی از آن مقاومت است.
لاریجانی:‌ در جنگ با داعش و جبهه النصره، مانند جنگ ۳۳روزه باز هم مقاومت پیروز است

ترانه