قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۳ تهران

قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۳ تهران
یک دستگاه آپارتمان ۷۸ متری در خیابان ظفر ، دارای ۲ اتاق خواب ، با قیمت ۶۲۴ میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۳ تهران

یک دستگاه آپارتمان ۷۸ متری در خیابان ظفر ، دارای ۲ اتاق خواب ، با قیمت ۶۲۴ میلیون تومان به فروش می رسد.
قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۳ تهران