قیمت «دورهمی» در پشت صحنه یک نمایش | عکس

قیمت «دورهمی» در پشت صحنه یک نمایش | عکس
سروش جمشیدی عکسی از خود در پشت صحنه تئاتر «طپانچه خانم» در اینستاگرام منتشر کرد.

قیمت «دورهمی» در پشت صحنه یک نمایش | عکس

سروش جمشیدی عکسی از خود در پشت صحنه تئاتر «طپانچه خانم» در اینستاگرام منتشر کرد.
قیمت «دورهمی» در پشت صحنه یک نمایش | عکس