قیمت آسفالت ۴۳ درصد کاهش یافت

قیمت آسفالت ۴۳ درصد کاهش یافت
تسنیم نوشت: سازمان حمایت اعلام کرد: قیمت آسفالت در راستای خروج از رکود بازار و ‬با توجه به افت نرخ قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه قیر در بازار داخلی، ۴۳ درصد کاهش یافت.

قیمت آسفالت ۴۳ درصد کاهش یافت

تسنیم نوشت: سازمان حمایت اعلام کرد: قیمت آسفالت در راستای خروج از رکود بازار و ‬با توجه به افت نرخ قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه قیر در بازار داخلی، ۴۳ درصد کاهش یافت.
قیمت آسفالت ۴۳ درصد کاهش یافت

ایرانی