قریشی:امارات در حال تغییر بازی یمن است، نقشه سلمان برای ولیعهد

قریشی:امارات در حال تغییر بازی یمن است، نقشه سلمان برای ولیعهد
علی اصغر قریشی، سفیر سابق ایران در یمن در کافه خبر خبرآنلاین اهداف جدید عربستان در یمن، تاثیر حضور ترامپ بر اختلافات منطقه و هم چنین اختلافات عربستان و امارات را با قطر مورد بررسی قرار دادند.

قریشی:امارات در حال تغییر بازی یمن است، نقشه سلمان برای ولیعهد

علی اصغر قریشی، سفیر سابق ایران در یمن در کافه خبر خبرآنلاین اهداف جدید عربستان در یمن، تاثیر حضور ترامپ بر اختلافات منطقه و هم چنین اختلافات عربستان و امارات را با قطر مورد بررسی قرار دادند.
قریشی:امارات در حال تغییر بازی یمن است، نقشه سلمان برای ولیعهد