قد فضانورد آمریکایی از برادر دوقلویش ۵ سانتیمتر بلندتر شده است/آزمایش‌های پزشکی اسکات کلی

چند روز از بازگشت اسکات کلی،فضانورد آمریکایی به زمین پس از یک سال اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی می‌گذرد اما او هنوز هم خبرساز است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قد اسکات در طول این یک‌سال پنج سانتیمتر از قد برادر دو قلویش بلندتر شده است!

علم و فناوری

دانلود فیلم خارجی