قدرت‌الله علیخانی: تحرکات اخیر منافقین با پخش فایل صوتی آیت الله منتظری بی ارتباط نیست

قدرت‌الله علیخانی: تحرکات اخیر منافقین با پخش فایل صوتی آیت الله منتظری بی ارتباط نیست
خانه ملت نوشت:حجت الاسلام علیخانی از چهره های نزدیک به بیت حضرت امام(ره) نسبت به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری واکنش نشان داد.

قدرت‌الله علیخانی: تحرکات اخیر منافقین با پخش فایل صوتی آیت الله منتظری بی ارتباط نیست

خانه ملت نوشت:حجت الاسلام علیخانی از چهره های نزدیک به بیت حضرت امام(ره) نسبت به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری واکنش نشان داد.
قدرت‌الله علیخانی: تحرکات اخیر منافقین با پخش فایل صوتی آیت الله منتظری بی ارتباط نیست

نخبگان