قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز ناو آمریکایی را رهگیری کردند

قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز ناو آمریکایی را رهگیری کردند
ایرنا نوشت: رسانه های خبری بین المللی به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش دادند که چهار قایق ایرانی، یک فروند ناوشکن آمریکایی را در تنگه هرمز رهگیری کرده اند.

قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز ناو آمریکایی را رهگیری کردند

ایرنا نوشت: رسانه های خبری بین المللی به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش دادند که چهار قایق ایرانی، یک فروند ناوشکن آمریکایی را در تنگه هرمز رهگیری کرده اند.
قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز ناو آمریکایی را رهگیری کردند

خبر دانشجویی