قاچاقچی زن که قصد فروش ۲ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در همدان را داشت دستگیر شد

قاچاقچی زن که قصد فروش ۲ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در همدان را داشت دستگیر شد
رئیس‌پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان گفت: زن قاچاقچی که از یکی از استانهای همجوار در حال انتقال 2 کیلوگرم مواد مخدر روانگردان شیشه با یک خودروی عمومی به همدان بود در مبادی ورودی این شهر شناسایی و دستگیر شد.

قاچاقچی زن که قصد فروش ۲ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در همدان را داشت دستگیر شد

رئیس‌پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان گفت: زن قاچاقچی که از یکی از استانهای همجوار در حال انتقال 2 کیلوگرم مواد مخدر روانگردان شیشه با یک خودروی عمومی به همدان بود در مبادی ورودی این شهر شناسایی و دستگیر شد.
قاچاقچی زن که قصد فروش ۲ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در همدان را داشت دستگیر شد

ابزار رسانه