فیلم | ۲۱ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس مدرسه به یک ساختمان در آلمان

فیلم | ۲۱ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس مدرسه به یک ساختمان در آلمان
بر اثر برخورد یک اتوبوس مدرسه به ساختمانی در غرب آلمان، ۲۱ دانش آموز مجروح شدند. این حادثه در شهر «ابرباخ» در ایالت بادن-ووتمبرگ رخ داد.

فیلم | ۲۱ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس مدرسه به یک ساختمان در آلمان

بر اثر برخورد یک اتوبوس مدرسه به ساختمانی در غرب آلمان، ۲۱ دانش آموز مجروح شدند. این حادثه در شهر «ابرباخ» در ایالت بادن-ووتمبرگ رخ داد.
فیلم | ۲۱ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس مدرسه به یک ساختمان در آلمان