فیلم | پیروزی شیرین یزدانی مقابل نماینده هاییتی در کمتر از دو دقیقه

فیلم | پیروزی شیرین یزدانی مقابل نماینده هاییتی در کمتر از دو دقیقه
حسن یزدانی نماینده ۷۴ کیلوگرم کشورمان با برتری ۱۰ بر صفر مقابل نماینده هاییتی به مرحله بعدی صعود کرد.

فیلم | پیروزی شیرین یزدانی مقابل نماینده هاییتی در کمتر از دو دقیقه

حسن یزدانی نماینده ۷۴ کیلوگرم کشورمان با برتری ۱۰ بر صفر مقابل نماینده هاییتی به مرحله بعدی صعود کرد.
فیلم | پیروزی شیرین یزدانی مقابل نماینده هاییتی در کمتر از دو دقیقه

اخبار جهان