فیلم | واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه در آنکارا | ادای احترام به سفیر مقتول

فیلم | واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه در آنکارا | ادای احترام به سفیر مقتول
محمد جواد ظریف گزارشی از نشست سه جانبه مسکو را مطرح کرد و نسبت به ترور سفیر روسیه در آنکارا واکنش نشان داد.

فیلم | واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه در آنکارا | ادای احترام به سفیر مقتول

محمد جواد ظریف گزارشی از نشست سه جانبه مسکو را مطرح کرد و نسبت به ترور سفیر روسیه در آنکارا واکنش نشان داد.
فیلم | واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه در آنکارا | ادای احترام به سفیر مقتول