فیلم هایی که اولین بار از حادثه تروریستی ازشبکه افق پخش شد

فیلم هایی که اولین بار از حادثه تروریستی ازشبکه افق پخش شد

فیلم/انتشار برای نخستین بار/لحظه به شهادت رسیدن شهید تیموری در مجلس
ذریافت.mp4

فیلم/ تصاویر اختصاصی هوایی از لحظه لحظه عملیات درگیری با تروریست ها در مجلس؛ اشراف کامل بر محل حادثه از آسمان

دریافت.mp4

فیلم/ روایت فداکاری پاسداران حفاظت در جلوگیری از ورود تروریست ها به صحن اصلی مجلس
درایفت.mp4

فیلم/ انتشار برای نخستین بار/لحظه ورود و آغاز عملیات تروریست‌ها در مجلس
دریافت.mp4

فیلم/ لحظه ورود تروریست ها به حرم حضرت امام خمینی(ره)؛ سربازان شیطان در بارگاه نور
دریافت.mp4

فیلم/ گفت وگوی اختصاصی شبکه افق باخانواده شهدای حملات تروریستی ۱۷ خرداد وداع آخر شهید ترور با دختر خردسالش
دریافت.mp4

 

فیلم هایی که اولین بار از حادثه تروریستی ازشبکه افق پخش شد

فیلم/انتشار برای نخستین بار/لحظه به شهادت رسیدن شهید تیموری در مجلس
ذریافت.mp4

فیلم/ تصاویر اختصاصی هوایی از لحظه لحظه عملیات درگیری با تروریست ها در مجلس؛ اشراف کامل بر محل حادثه از آسمان

دریافت.mp4

فیلم/ روایت فداکاری پاسداران حفاظت در جلوگیری از ورود تروریست ها به صحن اصلی مجلس
درایفت.mp4

فیلم/ انتشار برای نخستین بار/لحظه ورود و آغاز عملیات تروریست‌ها در مجلس
دریافت.mp4

فیلم/ لحظه ورود تروریست ها به حرم حضرت امام خمینی(ره)؛ سربازان شیطان در بارگاه نور
دریافت.mp4

فیلم/ گفت وگوی اختصاصی شبکه افق باخانواده شهدای حملات تروریستی ۱۷ خرداد وداع آخر شهید ترور با دختر خردسالش
دریافت.mp4

 

فیلم هایی که اولین بار از حادثه تروریستی ازشبکه افق پخش شد