فیلم | محل اختفاء تروریست‌ها در کرمانشاه

فیلم | محل اختفاء تروریست‌ها در کرمانشاه
فرمانده انتظامی کرمانشاه: صبح امروز تیم ویژه انتظامی استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان وارد عمل شدند و هر سه عامل را به هلاکت رساندند.

فیلم | محل اختفاء تروریست‌ها در کرمانشاه

فرمانده انتظامی کرمانشاه: صبح امروز تیم ویژه انتظامی استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان وارد عمل شدند و هر سه عامل را به هلاکت رساندند.
فیلم | محل اختفاء تروریست‌ها در کرمانشاه

سیستم اطلاع رسانی