فیلم | مبارزه هلیکوپتر با هوای طوفانی برای فرود روی ناوچه در حال حرکت

فیلم | مبارزه هلیکوپتر با هوای طوفانی برای فرود روی ناوچه در حال حرکت
ارتش روسیه ویدئویی از تمرین نظامی عجیب و متفاوتی را منتشر کرده که طی آن یک خلبان خبره در حال فرود هلیکوپتر روی ناوچه جنگی است اما نکته قابل تامل طوفانی بودن دریا و سرعت بالای ناوچه است.

فیلم | مبارزه هلیکوپتر با هوای طوفانی برای فرود روی ناوچه در حال حرکت

ارتش روسیه ویدئویی از تمرین نظامی عجیب و متفاوتی را منتشر کرده که طی آن یک خلبان خبره در حال فرود هلیکوپتر روی ناوچه جنگی است اما نکته قابل تامل طوفانی بودن دریا و سرعت بالای ناوچه است.
فیلم | مبارزه هلیکوپتر با هوای طوفانی برای فرود روی ناوچه در حال حرکت