فیلم | لحظه اعلام اسامی برندگان ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۶۰ ثانیه

فیلم | لحظه اعلام اسامی برندگان ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۶۰ ثانیه
در ویدئوی زیر لحظه اعلام برنده ۹ دوره ریاست جمهوری اخیر آمریکا را از دریچه CNN در ۶۰ ثانیه مشاهده می‌کنید.

فیلم | لحظه اعلام اسامی برندگان ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۶۰ ثانیه

در ویدئوی زیر لحظه اعلام برنده ۹ دوره ریاست جمهوری اخیر آمریکا را از دریچه CNN در ۶۰ ثانیه مشاهده می‌کنید.
فیلم | لحظه اعلام اسامی برندگان ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۶۰ ثانیه

دانلود برنامه ایمو