فیلم | قاسم رضایی به یک قدمی مدال رسید | شمارش معکوس برای برد رضایی

فیلم | قاسم رضایی به یک قدمی مدال رسید | شمارش معکوس برای برد رضایی
قاسم رضایی توانست با نتیجه ۷ بر صفر حریف چینی خود را شکست دهد.

فیلم | قاسم رضایی به یک قدمی مدال رسید | شمارش معکوس برای برد رضایی

قاسم رضایی توانست با نتیجه ۷ بر صفر حریف چینی خود را شکست دهد.
فیلم | قاسم رضایی به یک قدمی مدال رسید | شمارش معکوس برای برد رضایی

دانلود آهنگ جدید