فیلم | شکست میثم نصیری مقابل حریف بلغارستانی

فیلم | شکست میثم نصیری مقابل حریف بلغارستانی
میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد در دور اول به مصاف وریسلاو نواچکوف بلغارستانی رفت و ۱۰-۷ مغلوب حریف شد و از راهیابی به دور بعد بازماند.

فیلم | شکست میثم نصیری مقابل حریف بلغارستانی

میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد در دور اول به مصاف وریسلاو نواچکوف بلغارستانی رفت و ۱۰-۷ مغلوب حریف شد و از راهیابی به دور بعد بازماند.
فیلم | شکست میثم نصیری مقابل حریف بلغارستانی

سپهر نیوز