فیلم | زلزه ۶٫۵ ریشتری اندونزی را لرزاند

فیلم | زلزه ۶٫۵ ریشتری اندونزی را لرزاند
زمین‌لرزه شش و چهار دهم ریشتری ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه به وقت محلی، اندونزی را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه ۶۳ مایلی شهر باندونگ بوده که دو میلیون نفر جمعیت دارد و محل سفر گردشگران زیادی است.

فیلم | زلزه ۶٫۵ ریشتری اندونزی را لرزاند

زمین‌لرزه شش و چهار دهم ریشتری ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه به وقت محلی، اندونزی را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه ۶۳ مایلی شهر باندونگ بوده که دو میلیون نفر جمعیت دارد و محل سفر گردشگران زیادی است.
فیلم | زلزه ۶٫۵ ریشتری اندونزی را لرزاند