فیلم | روحانی درباره جمع کردن ماهواره و فیلتر شبکه‌های اجتماعی چه گفت؟

فیلم | روحانی درباره جمع کردن ماهواره و فیلتر شبکه‌های اجتماعی چه گفت؟
رئیس جمهور چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در اختتامیه سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با بیان اینکه آیا جمع کردن دیش و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی شدنی است؟ گفت: می‌توانیم بگوییم فضای مجازی، دنیای دیجیتال و ارتباط اینترنتی ممنوع است و باید تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود؟

فیلم | روحانی درباره جمع کردن ماهواره و فیلتر شبکه‌های اجتماعی چه گفت؟

رئیس جمهور چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در اختتامیه سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با بیان اینکه آیا جمع کردن دیش و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی شدنی است؟ گفت: می‌توانیم بگوییم فضای مجازی، دنیای دیجیتال و ارتباط اینترنتی ممنوع است و باید تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود؟
فیلم | روحانی درباره جمع کردن ماهواره و فیلتر شبکه‌های اجتماعی چه گفت؟