فیلم | درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان به تصمیم ترامپ

فیلم | درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان به تصمیم ترامپ
در پی تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، معترضان با تجمع در این شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات منجر به درگیری میان پلیس و معترضان شد.

فیلم | درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان به تصمیم ترامپ

در پی تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، معترضان با تجمع در این شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات منجر به درگیری میان پلیس و معترضان شد.
فیلم | درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان به تصمیم ترامپ