فیلم | درگیری هواداران استقلال و تراکتورسازی پیش از شروع بازی

فیلم | درگیری هواداران استقلال و تراکتورسازی پیش از شروع بازی
جمعه شب تیم های استقلال و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی به میدان رفتند اما پیش از شروع این بازی هواداران دو تیم روی سکوها با هم درگیر شدند. تصاویری از این درگیری را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

فیلم | درگیری هواداران استقلال و تراکتورسازی پیش از شروع بازی

جمعه شب تیم های استقلال و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی به میدان رفتند اما پیش از شروع این بازی هواداران دو تیم روی سکوها با هم درگیر شدند. تصاویری از این درگیری را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.
فیلم | درگیری هواداران استقلال و تراکتورسازی پیش از شروع بازی