فیلم | حرف‌های بهداد سلیمی دقایقی پیش از آغاز رقابت‌هایش در المپیک

فیلم | حرف‌های بهداد سلیمی دقایقی پیش از آغاز رقابت‌هایش در المپیک
بهداد سلیمی در ویدئوی سلفی که دقایقی پیش از خود گرفته است گفت: تمام تلاش خودم را برای کسب مدال خوش رنگ خواهم کرد.

فیلم | حرف‌های بهداد سلیمی دقایقی پیش از آغاز رقابت‌هایش در المپیک

بهداد سلیمی در ویدئوی سلفی که دقایقی پیش از خود گرفته است گفت: تمام تلاش خودم را برای کسب مدال خوش رنگ خواهم کرد.
فیلم | حرف‌های بهداد سلیمی دقایقی پیش از آغاز رقابت‌هایش در المپیک

اتوبیوگرافی