فیلم | حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از فینال المپیک

فیلم | حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از فینال المپیک
حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از رقابتش در فینال المپیک را در این ویدئو ببینید.

فیلم | حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از فینال المپیک

حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از رقابتش در فینال المپیک را در این ویدئو ببینید.
فیلم | حال و هوای منزل کمیل قاسمی دقایقی پیش از فینال المپیک

آخرین اخبار ورزشی