فیلم | جشن و شادی مردم جویبار در منزل پدری حسن یزدانی

فیلم | جشن و شادی مردم جویبار در منزل پدری حسن یزدانی
مردم جویبار پس از موفقیت حسن یزدانی در المپیک ریو و کسب مدال طلا در منزل پدری این کشتی‌گیر به جشن و پایکوبی پرداختند.

فیلم | جشن و شادی مردم جویبار در منزل پدری حسن یزدانی

مردم جویبار پس از موفقیت حسن یزدانی در المپیک ریو و کسب مدال طلا در منزل پدری این کشتی‌گیر به جشن و پایکوبی پرداختند.
فیلم | جشن و شادی مردم جویبار در منزل پدری حسن یزدانی

ganool review