فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!

فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!
وبسایت خبرگزاری سی ان ان به تازگی فیلم کوتاهی از مصاحبه با همسر سابق ابوبکر البغدادی را منتشر کرده است.

فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!

وبسایت خبرگزاری سی ان ان به تازگی فیلم کوتاهی از مصاحبه با همسر سابق ابوبکر البغدادی را منتشر کرده است.
فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!

بک لینک